Naar overzicht

De basis voor ons werk

 

Kinderen en jongeren die vanwege hun vaak kwetsbare positie op onze expertise zijn aangewezen, moeten kunnen rekenen op goed onderwijs. Voorwaarde voor betekenisvol onderwijs is een sterke basis. Die staat voorop en blijft op alle scholen aandacht en onderhoud vragen.

 

Wat is die sterke basis dan? Het gaat om een ijzersterk pedagogisch klimaat, de onderwijsvisie zichtbaar op de werkvloer, minimaal basiskwaliteit (inspectie), voldoende goed opgeleide medewerkers die vanuit de kernwaarden werken, een kwaliteitscultuur van planmatig verbeteren en een financieel gezonde school.

Onze visie … elke dag in praktijk


Onze missie … is voor hún toekomst


Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving.

 

Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp.

 

Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen wij in een leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen. Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden. Wij spreken ieders talent aan, kijken vooral naar wat wél goed gaat en leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en anderen.

Dagelijkse kwaliteit peilen


Een 9 voor oudercontact in coronatijd Rector Baptistlaan


Voor al onze leerlingen was leren in coronatijd een pittige klus, maar dat gold zéker voor de jongens en meiden die in 2020 examen deden. Hoe zij, hun ouders en hun leerkrachten die tijd hebben ervaren, vertelden scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in online artikelen die via de scholenwebsites en social media werden gedeeld. De scholen wisten van de diploma- uitreikingen toch een heel bijzonder feestje te maken. Zo zette De Korenaer Helmond geslaagden in het zonnetje tijdens een feestelijke drive-thru.

Reportage Spoorzoeker


Op tournee om mbo’s en hbo’s te vertellen over ons mooie onderwijs


Fenne Smits werkt in het voortgezet speciaal onderwijs bij De Korenaer Helmond en houdt van zijn vak. Hij gaat daarom graag naar pabo’s in de regio om studenten te vertellen over zijn passie voor het speciaal onderwijs. “Ik wil dat juist leerlingen in het speciaal onderwijs die het zo hard nodig hebben ook in de toekomst goede, enthousiaste leraren houden.”

Hier een afsluitende tekst over hoe de bovenstaande onderdelen bij het jaarmagazine 2020/2021 horen en misschien nog wat meer informatie over wie er allemaal aan mee gewerkt hebben etc. ... (op alle pagina’s dezelfde tekst?)

Naar overzicht