Naar overzicht

Sterke basis

 

Kinderen en jongeren die vanwege hun vaak kwetsbare positie op onze expertise zijn aangewezen, moeten kunnen rekenen op goed onderwijs. Voorwaarde voor betekenisvol onderwijs is een sterke basis. Die staat voorop en blijft op alle scholen aandacht en onderhoud vragen.

 

Wat is die sterke basis dan? Het gaat om een ijzersterk pedagogisch klimaat, de onderwijsvisie zichtbaar op de werkvloer, minimaal basiskwaliteit (inspectie), voldoende goed opgeleide medewerkers die vanuit de kernwaarden werken, een kwaliteitscultuur van planmatig verbeteren en een financieel gezonde school.

Aloysius Academie inspireert


Ambitiegericht werken: onderwijsopbrengsten in beeld

de Savioschool
De Spoorzoeker

Alle Aloysiusscholen werken ambitiegericht. Dat betekent dat zij onderwijsopbrengsten analyseren en toetsen aan hun schoolambitie, om het onderwijs vervolgens zo nodig nog passender aan te bieden.

 

Wij hebben door onze manier van werken onderwijsopbrengsten goed in beeld op school-, sector- en stichtingsniveau. Dat leverde ons in 2020 een mooi compliment op van de Inspectie van het Onderwijs.

In 2021 verdiepen we ambitiegericht werken. Er is extra begeleiding beschikbaar voor individuele scholen en voor het bovenschoolse datateam dat onderwijsopbrengsten analyseert. Ook bieden we coaching voor sectordirecteuren en organiseren intervisiebijeenkomsten.

 

Dagelijkse kwaliteit peilen

Samen aan de tafel huiswerk maken: oma Ria was en is paraat om te helpen.

Examens in coronatijd prima verlopen

Feest bij de Korenaer in Stevensbeek

Voor al onze leerlingen was leren in coronatijd een pittige klus, maar dat gold zéker voor de jongens en meiden die in 2020 examen deden. Hoe zij, hun ouders en hun leerkrachten die tijd hebben ervaren, vertelden scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in online artikelen die via de scholenwebsites en social media werden gedeeld. De scholen wisten van de diploma-uitreikingen toch een heel bijzonder feestje te maken. Zo zette De Korenaer Helmond geslaagden in het zonnetje tijdens een feestelijke drive-thru.

Reportage Spoorzoeker

De superhelden Tara en Sim

Op tournee om mbo’s en hbo’s te vertellen over ons mooie onderwijs

Fenne Smits

Fenne Smits werkt in het voortgezet speciaal onderwijs bij De Korenaer Helmond en houdt van zijn vak. Hij gaat daarom graag naar pabo’s in de regio om studenten te vertellen over zijn passie voor het speciaal onderwijs. “Ik wil dat juist leerlingen in het speciaal onderwijs die het zo hard nodig hebben ook in de toekomst goede, enthousiaste leraren houden.”

In het jaarmagazine 2020-2021 deelt de Aloysius Stichting hoe samen met leerlingen, ouders, medewerkers en partners wordt gewerkt aan onze koers Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst. Via QR-codes bieden we vanuit het papieren magazine op deze plek online verdieping en verrijking. Klik, lees, kijk en ontdek nog meer over ons werk!

 

Fotografie

Maartje van Berkel en Jeroen Jazet

Naar overzicht