Naar overzicht

Cultuurgestuurd werken

 

Medewerkers geven vanuit hun professionele ruimte waardengericht vorm aan sterk onderwijs voor onze leerlingen en onderzoeken en vernieuwen hun praktijk samen, voor steeds beter onderwijs aan onze leerlingen.

Op naar meer waarderende kwaliteitszorg

Thomas Hahn en Mandy Stollman van de Latasteschool in Horn, een van de scholen die een zelfevaluatie deed.

Inspiratiedag medewerkers en netwerkpartners sector Zuid

Peter Heerschop op de inspiratiedag in Sector Zuid

In februari 2020 introduceerde sector Zuid de (toen) nieuwe koers uitgebreider bij medewerkers én netwerkpartners. De ingrediënten: ontmoeting, gezelligheid en koerslezingen die pasten bij de verschillende koersthema’s.

 

Inspiratiemagazine

Medewerkers en hun samenwerkingspartners in sector Zuid ontvingen in juni 2020 een inspiratiemagazine. Hierin staan naast een terugblik op de Inspiratiedag ook verdiepende en verrijkende artikelen, mini-animaties en een webinar over de koersthema’s. Benieuwd? Download het magazine (ePub) dan snel en neem een kijkje. Je kunt het magazine ook als pdf downloaden.

Meer werken vanuit de bedoeling en ‘anders vasthouden’


College van bestuur, sector- en stafdirecteuren en schooldirecteuren en -coördinatoren gingen in 2020 onder begeleiding van ‘ontmanager’ Thom Verheggen aan de slag met werken vanuit ‘de bedoeling’. Komend jaar maken ook onderwijsteams en andere medewerkers er uitgebreider kennis mee.

In het jaarmagazine 2020-2021 deelt de Aloysius Stichting hoe samen met leerlingen, ouders, medewerkers en partners wordt gewerkt aan onze koers Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst. Via QR-codes bieden we vanuit het papieren magazine op deze plek online verdieping en verrijking. Klik, lees, kijk en ontdek nog meer over ons werk!

 

Fotografie

Maartje van Berkel (m.u.v. portret Thom Verheggen)

Naar overzicht