Naar overzicht

Samenwerking netwerkpartners

 

Samen met onze netwerkpartners bieden wij kinderen en jongeren een betekenisvol toekomstperspectief.

Samenwerking regulier en voortgezet speciaal onderwijs in beeld


Hoe werk je samen in een IKC?


De Antoniusschool (Beverwijk/IJmuiden) is partner van Integraal Kind Centrum IJmond waar kinderen met specifieke ondersteuningsvragen begeleiding op maat krijgen.

 

Speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en twee jeugdhulppartners werken samen onder een dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar op het gebied van onderwijs, behandeling, opvoeding en begeleiding. Hoe dat in de praktijk gaat, zie je in deze korte animatie die in 2020 werd gemaakt!

 

In 2020 zijn we bij IKC IJmond gestart met het in kaart brengen van de sociale winst en waarde die samenwerking in een IKC oplevert voor kinderen en de samenleving. Dit doen we samen met WHISE, dat hiervoor een social profit-model ontwikkelde.

Nexus verhuist in schooljaar 2022-2023


CoZiMa steeds verder verbeterd


Samenwerken aan een duurzaam schoolgebouw in Eindhoven


In Eindhoven is een nieuw en duurzaam gebouw in aanbouw voor onze drie scholen in die gemeente. Gemeente Eindhoven is ‘bouwheer’, maar biedt alle ruimte aan Aloysius om mee te denken over de vertaling van onze onderwijsvisie in een aantrekkelijk schoolgebouw. Gemeente, aannemer en onderwijs vertelden afgelopen jaar online over hun bijzondere samenwerking.

Grootfontein Agri College Namibië geholpen met ‘onze’ iPads


Samen passend onderwijs versterken


Samen bouwen aan een duurzame toekomst voor jongeren


In het jaarmagazine 2020-2021 deelt de Aloysius Stichting hoe samen met leerlingen, ouders, medewerkers en partners wordt gewerkt aan onze koers Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst. Via QR-codes bieden we vanuit het papieren magazine op deze plek online verdieping en verrijking. Klik, lees, kijk en ontdek nog meer over ons werk!

 

Fotografie

Maartje van Berkel en Jeroen Jazet

Naar overzicht