Naar overzicht

Het fundament van ons werk

 

Hoe verschillend onze scholen ook zijn, allemaal werken zij vanuit onze gezamenlijke visie, missie, onderwijsvisie en kernwaarden. Lees en bekijk er meer over!

Onze visie … elke dag in praktijk

Hans Kelderman over de visie en missie van Aloysius

Onze missie … is voor hún toekomst


Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving.

 

Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp.

 

Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen wij in een leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen. Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden. Wij spreken ieders talent aan, kijken vooral naar wat wél goed gaat en leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en anderen.

Kernwaarden Kracht


Zelfvertrouwen laten groeien

 

Vier scholen heeft ze achter de rug, die Faye. Nu zit ze in groep 8 op De Windvang in Katwijk en heeft het eindelijk naar haar zin op school. “Ik kan hier bij mijn twee juffen mijzelf zijn”, zegt ze.

 

“Ik vind lezen nog steeds moeilijk, maar jij blijft altijd gezellig en je helpt mij goed”, complimenteert Faye een van haar leerkrachten, juf Krista. “Fouten maken mag hier”, reageert die. Als school voor speciaal basisonderwijs besteedt De Windvang in Katwijk veel extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zelfvertrouwen helpen ontwikkelen, hoort daar zéker bij.

 

Dat lukt voor Faye goed – en steeds beter. Gelukkig heeft ze de rest van het schooljaar nog om te groeien, voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Dankzij de extra hulp lukt lezen steeds iets beter.

 

Dat Faye er hoe dan ook wel komt, weet Krista zeker. “Faye, jij bent een echte doorzetter! En jij bent begaan met anderen, want het nieuwe meisje in onze klas ben jij meteen gaan helpen. En als jij de slappe lach krijgt, moet ik wel heel hard mijn best doen om niet mee te doen!”

Kernwaarden Onvoorwaardelijk


Begin 2021 op koerstournee

 

Praten over een afscheid van Aloysius is toch wat vreemd, als je nog een paar maanden werken te gaan hebt. Dus een afscheidsinterview is dit nog niet. Dat gaat er wel komen, vertelt Hans Kelderman. Er staat namelijk een koerstournee gepland, om bij alle scholen van Aloysius op de werkvloer te kijken hoe zij aan de slag zijn met de koers. En na afloop daarvan doet Hans graag verslag van wat hij daar heeft gezien.

 

“Hopelijk gaat het begin 2021 lukken om naar alle teams toe te gaan en met leerlingen en medewerkers in gesprek te gaan. En is dat in verband met coronamaatregelen niet altijd en overal mogelijk, dan kunnen we wellicht online ervaringen uitwisselen. Ik laat mij graag verrassen!”

 

Natuurlijk was Hans afgelopen jaren vaker te vinden op de Aloysiusscholen. Dan viel hem steevast op dat, hoe verschillend scholen ook kunnen zijn, er vanuit dezelfde visie en kernwaarden wordt gewerkt. “Natuurlijk heeft iedereen een persoonlijk gevoel en eigen beelden bij onze kernwaarden, maar je ziet de kracht, onvoorwaardelijkheid en passie écht terug. Daar ben ik ontzettend blij mee, omdat juist onze leerlingen dat verdienen.”

 

Voor hem zelf heeft de kernwaarde Onvoorwaardelijkheid een extra bijzondere betekenis, sinds hij bij Aloysius begon. Eerst als directeur, toen sectordirecteur en nu als voorzitter college van bestuur. “In onze visie staat dat mooi vind ik: ‘wij hebben zorg voor ieder ander, vooral hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid’. Ik zie het in de schoolpraktijk terug: voor onze leerlingen gaan wij door waar anderen stoppen. Ook ik heb altijd vanuit die overtuiging gewerkt en dat doe ik nog, tot de laatste dag voor mijn vertrek bij Aloysius op 1 maart 2021.”

Kernwaarden Passie


Elke dag opnieuw de relatie aangaan met onze jongeren

 

“Na tien jaar lesgeven, ben ik nu alweer een tijd coördinator van de locatie Driehuis van Het Molenduin. Na elke schooldag praten we op een vast moment na met ons team en vraag ik: wat waren vandaag leuke momenten? Neem die ene leerling, die overal en altijd wegliep en die nu onze school ín komt rennen: dat zijn successen om samen te vieren.

 

“Onze leerlingen hebben vaak heel wat meegemaakt. Veel wonen in een van de intensieve behandelgroepen naast onze school. Bij ons geven we ze alle kansen om er iets van te maken, op weg naar een baan. Ze doen veel stages en leren bij ons vooral in de praktijk.

 

“Vaak wordt in het onderwijs gezegd: kinderen centraal. Maar wat mij betreft staan die docenten, conciërges en andere medewerkers in de school centraal. Die gaan elke dag opnieuw de relatie aan met onze jongeren en zoeken steeds de verbinding. Als coördinator doe ik dat op mijn beurt met het team, natuurlijk in het belang van de kinderen op school. Ook ik doe mijn werk voor die kinderen die elke dag de deur uit gaan om naar onze school te komen en bij ons hun best doen.

 

“In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad breng ik juist graag die dagelijkse praktijk in. Is nieuw beleid waarover wij adviseren ook echt een antwoord op waar die docent tegenaan loopt? Helpt het bij waar het echt om gaat? Het is heel fijn om zo breder dan onze eigen school iets te kunnen betekenen.”

Onderwijsvisie klaar voor de toekomst


Iedere leerling is de moeite waard om elke dag ons best voor te doen. Wij vertalen onze visie, missie en kernwaarden in positief pedagogisch handelen dat herkenbaar en ‘voelbaar’ is voor onze leerlingen, hun ouders en onze netwerkpartners. In onze ecologische onderwijsvisie draait het om leren wat je nodig hebt (kwalificatie), leren omgaan met jezelf en de ander in de samenleving van nu en morgen (socialisatie) en ‘mens’ worden op school (persoonsvorming).

Koers


In het jaarmagazine 2020-2021 deelt de Aloysius Stichting hoe samen met leerlingen, ouders, medewerkers en partners wordt gewerkt aan onze koers Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst. Via QR-codes bieden we vanuit het papieren magazine op deze plek online verdieping en verrijking. Klik, lees, kijk en ontdek nog meer over ons werk!

 

Fotografie kernwaarden
Jeroen Jazet (Hans Kelderman) en Marieke Wijntjes (Faya, Krista en Hayat El Yafati)

Naar overzicht