. Samenwerking netwerkpartners | Aloysius jaarmagazine digitaal 2021-2022
Naar overzicht

Samenwerking netwerkpartners

 

Samen met onze netwerkpartners bieden wij kinderen en jongeren een betekenisvol toekomstperspectief.

Leerlingen Korenaer Deurne maken hun omgeving mooier


Nexus gaat met partners samenwerken in een nieuw gebouw


Nexus bereidt zich voor op samenwerking in een prachtig nieuw gebouw. Het team vernieuwt het onderwijs en maakte daar een mooi filmpje over.

Leren in een circulaire school


Welkom scholen Nijmegen!

Aventurijn

Drie nieuwe Aloysiusscholen in Nijmegen

In 2021 verwelkomden wij nieuwe collega’s van Aventurijn, Park Neerbosch en het Hunnerbergcollege. Collega’s volgden allemaal het Cultuurprogramma om uitgebreider kennis te maken met Aloysius. Op de foto: leren in de (groene) praktijk bij Aventurijn! Deze school biedt nog veel meer praktijkmogelijkheden. Park Neerbosch biedt meer theoretischer onderwijs, zo kunnen leerlingen hier het havo volgen. Het Hunnerbergcollege biedt ‘gesloten’ onderwijs.

Fotografie

Maartje van Berkel

Naar overzicht