Naar overzicht

Het fundament van ons werk

 

Hoe verschillend onze scholen ook zijn, allemaal werken zij vanuit onze gezamenlijke visie, missie, onderwijsvisie en kernwaarden. Lees en bekijk er meer over!

Onze visie … elke dag in praktijk


Onze missie … is voor hún toekomst


Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving.

 

Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp.

 

Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen wij in een leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen. Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden. Wij spreken ieders talent aan, kijken vooral naar wat wél goed gaat en leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en anderen.

Kracht

Ilse

Coördinator Ilse Huiskes zet haar kracht in voor het team

 

In gesloten onderwijs op zoek naar de vrijheid om te kunnen leren

 

Ilse werkte in allerlei banen en rollen in de jeugdzorg en het onderwijs. Zo was ze onder andere werkzaam als persoonlijk begeleider in het onderwijs voor chronisch zieke kinderen, werkte als orthopedagoog in de gesloten jeugdzorg en was leerkracht in het gespecialiseerd onderwijs. Nu werkt ze sinds een jaar voor het eerst in een leidinggevende rol op De Burcht in Sassenheim.

 

“Deze doelgroep is echt geweldig. Mijn rol is nu wel anders. Natuurlijk vind ik het nog steeds mooi als ik leerlingen verder kan helpen, bijvoorbeeld in een gesprek. Maar ik zet mijn kracht nu vooral in voor het team. Ik ben er voor de leerkrachten en wil dat zij zich gezien en gekend voelen, zodat zij alles uit zichzelf kunnen halen om maximaal ten dienste te zijn van onze leerlingen.”

 

Vrijheid in geslotenheid

Leren en ontwikkelen kan het beste in vrijheid, in een ontspannen situatie. En nee, dat is niet het eerste waaraan je denkt bij de geslotenheid van Teylingereind, bevestigt Ilse.

 

“Als het ons samen tóch lukt om een veilige omgeving te creëren, dan is dat geweldig. Een goede relatie tussen een jongere en de leerkracht: dáár draait het om. Dat is ons instrument. Vanuit mijn rol probeer ik juist die leerkracht centraal te zetten, zodat die er kan zijn voor leerlingen.”

 

Genieten

Samen met haar collega’s in het managementteam focust Ilse ook op de verdere versterking van de samenwerking met justitie-collega’s. Verdere integratie van behandeling, zorg en onderwijs is het doel, zodat de ontwikkelingsdoelen door leerkrachten en begeleiders ondersteund worden.

 

Ilse: “We kunnen echt iets betekenen voor de brede ontwikkeling van jongeren. Naast een diploma zijn dat vooral ook handvatten voor hoe ze buiten straks verder kunnen. Daarvoor moet je als onderwijsprofessional in staat zijn om achter het gedrag van jongeren te kijken en hun talent te waarderen. Ik geniet ervan als dat lukt en leerkrachten daar óók van genieten en trots zijn op wat ze bereiken met hun leerlingen.”

Onvoorwaardelijk

Geert Rosielle

Geert Rosielle, oud-directeur van De Hilt in Helmond en impactteamboegbeeld

 

Ruim veertig jaar werkte Geert Rosielle op De Hilt in Helmond. Hij nam er afgelopen zomer afscheid als directeur en keek terug op wat ‘zijn’ school zo bijzonder maakt.

 

“Kom je op De Hilt werken, dan kies je echt ergens voor. Je levert iets van je ego in, zonder jezelf weg te cijferen. Dat geldt voor iedereen in het team, we doen het sámen. Ook met kinderen en ouders. We zijn met elkaar die leerleefgemeenschap. Bij ons is het motto niet voor niets: ‘Mag het een onsje meer zijn?’

 

Geert blijft verbonden aan Aloysius en deelt zijn kennis en ervaring nu als ‘trekker’ van het landelijke impactteam pedagogisch handelen. “Pedagogiek is van iederéén, dat bindt ons allemaal. Juist daarin kan en moet Aloysius toonaangevend zijn.”

Passie

Willem

Willem, leerling van de Antoniusschool in IKC Beverwijk

 

“Ik vind lezen superleuk. In de klas lezen we hardop en dan kan ik het beter onthouden. Als we een boekenbabbel hebben, dan mag ik ook vertellen over een leuk boek.”

 

Het mag duidelijk zijn: Willem is blij met de leesaanpak op zijn school. De rode draad? Kinderen véél leeskilometers laten maken. Daar hoef je Willem nauwelijks voor aan te sporen. Het boek van astronaut André Kuipers vond hij “superleuk” en hij is ook fan van de boeken van Paul van Loon.

 

Dus … Willem is een echte boekenwurm? Na uitleg over wat dat is lacht Willem: “Ja!”. Maar wat is dan het leukste aan lezen? “Dat je fantasie ervan ontploft.”

Onderwijsvisie klaar voor de toekomst


Iedere leerling is de moeite waard om elke dag ons best voor te doen. Wij vertalen onze visie, missie en kernwaarden in positief pedagogisch handelen dat herkenbaar en ‘voelbaar’ is voor onze leerlingen, hun ouders en onze netwerkpartners. In onze ecologische onderwijsvisie draait het om leren wat je nodig hebt (kwalificatie), leren omgaan met jezelf en de ander in de samenleving van nu en morgen (socialisatie) en ‘mens’ worden op school (persoonsvorming).

Fotografie
Maartje van Berkel, Marieke Wijntjes, Jeroen Jazet

Naar overzicht