Naar overzicht

Educatief partnerschap met ouders

 

Ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding en onderwijs.

Hulpteam Aloysius van start


Voor meer informatie, bel of stuur een e-mail:

T (0252) 74 50 23
M hulpteam@aloysiusstichting.nl

Onderzoeksproject Partnerschap in jeugdhulp en speciaal onderwijs van start


Aloysius doet mee aan het landelijke onderzoeksproject Partnerschap in jeugdhulp en speciaal onderwijs dat hogeschool Fontys uitvoert. Het project wordt komende jaren medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Op 27 september 2022 was de startbijeenkomst in Eindhoven.

Ouders voor ouders


Trotscampagne zet De Windvang op de kaart


De Windvang in Katwijk werkte afgelopen jaren keihard aan de onderwijskwaliteit en het pedagogisch klimaat. En dat is prima gelukt. “We werken veel meer vanuit dezelfde mindset”, vertelt directeur Vincent van der Kooij. “En daar zijn we trots op!” Hoog tijd dus, om dat uit te dragen in een campagne, met collega’s, kinderen én ouders in de hoofdrol.

Fotografie

Maartje van Berkel, Marieke Wijntjes

Naar overzicht