Naar overzicht

Samenwerking netwerkpartners

 

Samen met onze netwerkpartners bieden wij kinderen en jongeren een betekenisvol toekomstperspectief.

Eén aanmeldteam van onderwijs en zorg: ieder kind op de juiste plek


Waar is een kind het beste op de plek? Die vraag staat centraal in het overleg van het centraal aanmeldteam, dat de instroom in IKC IJmond goed wil stroomlijnen. Zorgcoördinator Cindy Swallow van Aloysius en leerkracht en intern begeleider Mieke van Krugten van IJmare vertellen er meer over.

 

Om goed te kunnen bieden wat een kind nodig heeft, worden alle kinderen voor aanmelding uitgebreid besproken in het centraal aanmeldteam. Dan is veelal de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband die nodig is voor plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs al geregeld, of onderweg.

 

Lees het hele artikel via de link hiernaast.

“Echt ontzettend cool wat wij hier doen”


Speciale editie regiokranten Oost en Zuid


In het voorjaar van 2023 ontvingen onze netwerkpartners in regio’s Oost en Zuid speciale edities van onze regiokrant. Daarin vertellen directeuren over de focus van het team voor de komende jaren.

Lees ook eerdere artikelen uit het vorige jaarmagazine!

Scholen zetten zichzelf op de kaart


Duurzame De Avenir ontvangt Bouwstenen voor Sociaal


Aloysius is lid van het platform Bouwstenen voor Sociaal. Hier delen bestuurders, managers en professionals die bezig zijn met maatschappelijk vastgoed zoals scholen, bibliotheken en theaters hun ervaringen.

 

In 2022 kwamen de leden op bezoek bij het duurzame schoolgebouw De Avenir in Eindhoven waarin De Rungraaf en De Korenaer Eindhoven samenwerken en van waaruit we onze expertise ook delen met het regulier onderwijs in de regio. Onze huisvestingsexpert Peter Zegers praatte de platformleden bij over de bijzondere aanbesteding, de snelle bouwtijd en het duurzame karakter van het gebouw.

 

Jaarmagazine 2022-2023

Nieuwe simulator maakt leren leuk


Mini-magazine Aloysiusscholen Nijmegen


Als Aloysiusscholen in Nijmegen staan Park Neerbosch en Aventurijn allebei voor sterk (gespecialiseerd) onderwijs voor een betekenisvolle toekomst voor onze leerlingen. Zij helpen jongeren ontdekken wie zij zijn, wat ze weten, kunnen en willen. En bieden vervolgens zoveel mogelijk maatwerk. Wat zij doen en hoe zij samenwerken, staat in een nieuw mini-magazine dat de scholen maakten voor partners in de regio.

 

Jaarmagazine 2022-2023

Fotografie

Maartje van Berkel, Marieke Wijntjes

Naar overzicht