Naar overzicht

Educatief partnerschap met ouders

 

Ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding en onderwijs.

Ouderbetrokkenheid groeit door meehelpen met hoofd-handen-hart-onderwijs


“Scholen worden steeds meer de plek waar je leert, speelt, eet, optreedt, sport en lééft”


Samen steeds beter. Onder dat motto ging Aloysius twee jaar geleden anders werken. Daarmee zijn afgelopen jaar flinke stappen gezet, constateert voorzitter college van bestuur Johan van Triest. Dat schoolontwikkeling nog centraler staat in de organisatie wordt meer en meer ‘het nieuwe normaal’. Ook de impactteams komen op stoom. Belangrijk, want collega’s in de scholen verdienen alle ondersteuning om het steeds weer een beetje beter te doen voor onze leerlingen.

 

Terugkijkend op 2023 is het Festival van de Verantwoording dat Aloysius in april organiseerde om met elkaar in gesprek te gaan over ‘impact’, zeker gedenkwaardig, vindt Johan. “Het was een feest om alle schoolvoorbeelden te zien!”

 

Lees het hele artikel via de link hiernaast.

Hulpteam Aloysius van start


Voor meer informatie, bel of stuur een e-mail:

T (0252) 74 50 23
M hulpteam@aloysiusstichting.nl

Lees ook eerdere artikelen uit het vorige jaarmagazine!

Onderzoeksproject Partnerschap in jeugdhulp en speciaal onderwijs van start


Aloysius doet mee aan het landelijke onderzoeksproject Partnerschap in jeugdhulp en speciaal onderwijs dat hogeschool Fontys uitvoert. Het project wordt komende jaren medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Op 27 september 2022 was de startbijeenkomst in Eindhoven.

 

Jaarmagazine 2022-2023

Ouders voor ouders


Trotscampagne zet De Windvang op de kaart


De Windvang in Katwijk werkte afgelopen jaren keihard aan de onderwijskwaliteit en het pedagogisch klimaat. En dat is prima gelukt. “We werken veel meer vanuit dezelfde mindset”, vertelt directeur Vincent van der Kooij. “En daar zijn we trots op!” Hoog tijd dus, om dat uit te dragen in een campagne, met collega’s, kinderen én ouders in de hoofdrol.

 

Jaarmagazine 2022-2023

Fotografie

Maartje van Berkel, Marieke Wijntjes

Naar overzicht