Naar overzicht

Cultuurgestuurd werken

 

Medewerkers geven vanuit hun professionele ruimte waardengericht vorm aan sterk onderwijs voor onze leerlingen en onderzoeken en vernieuwen hun praktijk samen, voor steeds beter onderwijs aan onze leerlingen.

Sociale (on)veiligheid: praat erover!


Waardengerichte cultuur is de beste preventie voor sociale onveiligheid

 

Zowel voor leerlingen, als voor medewerkers binnen Aloysius mag sociale veiligheid vaker een gespreksonderwerp zijn, onderstrepen HRM-directeur Marja van den Ouden en Saskia Pinkers van Onderwijskwaliteit. Beide ondersteunende diensten willen het thema samen nog nadrukkelijker op de kaart zetten.

 

Lees het hele artikel via de link hiernaast.

Impactteams


Leerchoaches ondersteunen studerende collega’s


Sinds september 2022 ondersteunen twee leercoaches collega’s die een pabostudie of andere opleiding volgen. Zij helpen met praktische vragen, kunnen meekijken met de studieplanning of -aanpak, brengen studenten met elkaar in contact en bieden mentale ondersteuning. Want werken en studeren met soms ook een gezin kan best pittig zijn.

Aloysius & Werken vanuit de bedoeling

Thom Verheggen

Fotografie

Maartje van Berkel, Marieke Wijntjes

Naar overzicht