Naar overzicht

Educatief partnerschap met ouders

 

Ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding en onderwijs.

Ouderpeiling

Viviana en Laura

Speciale krant voor ouders tijdens afstandsonderwijs


Onze scholen in Brabant en Limburg vertellen twee keer per jaar in een informatiekrant hoe zij samen met netwerkpartners werken aan betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen. In de periode van afstandsonderwijs werd een digitale variant gemaakt die ook naar ouders is gestuurd.

 

In de speciale editie vertelden leerlingen, ouders en medewerkers hoe zij thuisonderwijs zo goed mogelijk organiseerden. Uit de verhalen sprak een geweldige veerkracht en creativiteit. Mede dankzij de enorme inzet van ouders is die periode van onderwijs-op-afstand zo goed verlopen.

Echt samen optrekken komt kinderen ten goede

Foto rechts: Chantal van der Raaij en Jacco Hoogervorst

Verdieping | Peter de Vries biedt veel informatie op zijn website over Ouderbetrokkenheid.

Studiedag over (onder meer) educatief partnerschap


Elk jaar ontmoeten de raad van toezicht, het college van bestuur en het algemeen managementteam van Aloysius elkaar voor een studiedag. In 2019 stond die in het teken van duurzaamheid, nu stonden de koersthema’s samenwerking met netwerkpartners en educatief partnerschap op de agenda.

 

Hélène Leenders van het Lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen van de Fontys Hogeschool Pedagogiek deelde onder meer de laatste bevindingen uit onderzoek naar samenwerkingsallianties tussen ouders en professionals in onderwijs en jeugdhulpverlening.

Inzoomend op educatief partnerschap: Leenders deelde onder meer wat écht blijkt te werken in de praktijk. Zo blijkt informeel contact een basisvoorwaarde voor vertrouwen. “Die Bingoavond op school is dus geen gek idee”, lichtte Leenders toe. Als de basisrelatie tussen school en ouders goed is, kom je samen verder als er ‘zorg’ is om een kind en het soms ingewikkeld is om een oplossing te vinden.

 

Uiteindelijk komt het er steeds vooral aan op de tijd nemen voor ouders en werkelijk aandacht hebben voor het acceptatieproces waar veel ouders doorheen gaan als hun kind extra ondersteuning nodig heeft om zich goed te ontwikkelen, benadrukte Leenders.

 

Onderwijsprofessionals die op huisbezoek gaan bij ouders, doen daar iets goeds mee, blijkt uit onderzoek. Ook ouders educatieve taken geven in de school, verstevigt het educatief partnerschap. Opvallend is dat ouders niet alleen behoefte hebben aan een goed contact met school, maar ook aan ontmoeting met elkaar, onderstreepte Leenders. Ontmoetingsmomenten organiseren die daar een antwoord op bieden, is dus voor scholen een goed idee.

 

Hebben ouders een migratieachtergrond, dan tonen leerkrachten in het algemeen veel begrip voor andere opvoedingsidealen of verwachtingen die ouders hebben van een kind of van school, blijkt ook uit onderzoek waarbij Leenders betrokken was. Een leerpunt is er óók. Hoe vaardiger leerkrachten in het speciaal onderwijs zich voelen, hoe mínder zij ouders blijken mee te nemen in beslissingen rondom de zorg voor hun kind. Een waardevol inzicht, dat Aloysius mee kan nemen als in 2021 verder wordt gewerkt aan het koersthema educatief partnerschap.

In het jaarmagazine 2020-2021 deelt de Aloysius Stichting hoe samen met leerlingen, ouders, medewerkers en partners wordt gewerkt aan onze koers Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst. Via QR-codes bieden we vanuit het papieren magazine op deze plek online verdieping en verrijking. Klik, lees, kijk en ontdek nog meer over ons werk!

 

Fotografie Maartje van Berkel en Frank Meester

Naar overzicht