Onze scholen

We zitten verdeeld over het hele land, kijk verder om alle locaties te bekijken in een volgend scherm.

Onze scholen

We zitten verdeeld over het hele land, kijk verder om alle locaties te bekijken in een volgend scherm.

pagina 3
Jaarmagazine
2016-2017

Welkom bij Aloysius

De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Wij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden wij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00