ANBI

De Aloysius Stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI.

 

Meer informatie

Klik hier voor de informatie die wij verplicht op onze website publiceren (pdf). In dit document leest u meer over onze doelstellingen, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling en de financiële verantwoording (inclusief jaarverslag).

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00