Cozima

Kwetsbare jongeren, met beperkte leer- en praktijkmogelijkheden, verlaten het onderwijs uiteindelijk vaak zonder startkwalificatie. Het project Cozima gaat hier -met een EVC/EVP (ervaringscertificaat/ ervaringsprofiel) digitaal portfolio- verandering in brengen.

 

Meer informatie

Bezoek de projectwebsite van Cozima.

 

Bruggen Bouwen

De beste kansen op een betekenisvolle toekomst: dat willen wij voor onze leerlingen. Een betere doorstroom van voortgezet speciaal onderwijs naar Entreeonderwijs of mbo of werk én op examinering en certificering van leerlingen. Daarom voert de Aloysius Stichting de komende jaren het programma Bruggen Bouwen uit.

 

Meer informatie

Bezoek de projectwebsite van Bruggen Bouwen.

 

Sustein

Sustein is een uitbreiding (verdieping) van het digitale portfolio. Drie nieuwe partners zijn gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit project, dat op Cozima voortbouwt. Scholen uit Frankrijk, Italië en Litouwen starten met de inzet van het e-portfolio. Werkgevers worden benaderd om mee te denken over een betere invulling van het portfolio, om de overstap school-arbeid nog beter op elkaar af te stemmen. Sustein loopt van september 2019 tot augustus 2022.

 

Meer informatie

Bezoek de projectwebsite van Sustein.

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00