Cozima

Kwetsbare jongeren, met beperkte leer- en praktijkmogelijkheden, verlaten het onderwijs uiteindelijk vaak zonder startkwalificatie. Het project Cozima gaat hier -met een EVC/EVP (ervaringscertificaat/ ervaringsprofiel) digitaal portfolio- verandering in brengen.

 

Sustein

Sustein is een uitbreiding (verdieping) van het digitale portfolio. Drie nieuwe partners zijn gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit project, dat op Cozima voortbouwt. Werkgevers worden benaderd om mee te denken over een betere invulling van het portfolio, om de overstap school-arbeid nog beter op elkaar af te stemmen. Bezoek de projectwebsite van Sustein.

 

Bruggen Bouwen

De beste kansen op een betekenisvolle toekomst: dat willen wij voor onze leerlingen. Een betere doorstroom van voortgezet speciaal onderwijs naar Entreeonderwijs of mbo of werk én op examinering en certificering van leerlingen. Daarom voert de Aloysius Stichting de komende jaren het programma Bruggen Bouwen uit. Bezoek de projectwebsite.

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00