Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) wordt gevormd door Jos Sweers (voorzitter), Martijn Tubbergen (vicevoorzitter), Luc Greven, Bert Martens en Marelva van Erp.

 

De rvt keurt de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan (onze koers) goed. Door goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de raad toezicht op het reilen en zeilen binnen Aloysius.

 

Code Goed Bestuur

De raad focust wat betreft toezicht op: strategisch beleid en de vertaling daarvan, de continuïteit van de organisatie, hoe Aloysius de relatie met de belangrijkste stakeholders onderhoudt en of en hoe de wettelijke regels en de Code Goed Bestuur worden nageleefd.

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00