Onderwijsvisie

Onze visie, missie en kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie zijn het fundament voor onze onderwijsvisie. Die onderwijsvisie is de basis voor hoe wij werken in onze scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs en in de (reguliere) scholen die wij ondersteunen.

Wij bereiden leerlingen voor op een betekenisvol bestaan als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan, zijn talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd in onze steeds veranderende samenleving.

 

Ecologisch perspectief

Ons onderwijs biedt een antwoord op de ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en behoeften van onze leerlingen. Wij kijken naar onze leerlingen vanuit een zogenoemd ecologisch perspectief, en gaan ervan uit dat alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt: ‘thuis’, ‘school’, ‘vrije tijd’, ‘achtergrond’, ‘leefwereld’, ‘vrienden’. Wij willen het verhaal van onze leerlingen vanuit diverse perspectieven begrijpen en zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen vooral ook ons veel kunnen leren.

 

Bekijk en download hieronder onze onderwijsvisie:

 

Onderwijsvisie

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00