Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Leerlingen eigenaar ontwikkeling

Wij investeren graag in een gelukkige toekomst voor onze leerlingen. Daarom kijken wij ook naar onze leerlingen ‘morgen’ nodig hebben aan kennis en vooral ook vaardigheden. Onze digitale leeromgeving is hiervoor cruciaal, omdat we hiermee individueel maatwerk kunnen bieden.


Onze leerlingen worden meer en meer zelf eigenaar van hun ontwikkelings- en leerproces, met onze experts als coaches en begeleiders. Daarbij beschouwen wij hun leefwereld als één geheel: ‘thuis’, vrije tijd, eventuele jeugdhulp. Wat buiten onze scholen wordt ‘geleerd’ krijgt erkenning, en andersom.


Samen met de professionals van onze netwerkpartners ondersteunen wij kinderen en jongeren zo in hun steeds meer gepersonaliseerde, brede ontwikkeling. Met als doel een betekenisvol bestaan voor ieder kind, iedere jongere. In deze lerende netwerken vervullen wij onze rol als expert in gedrag, speciaal onderwijs en ondersteuning onvoorwaardelijk, met kracht en passie.

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00