Medezeggenschap

Elke school van Aloysius kent een medezeggenschapsraad waarin medewerkers en ouders betrokken zijn bij het schoolbeleid. Ook op stichtingsniveau is medezeggenschap goed geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden zijn kritische sparringpartners voor de bestuurder van Aloysius.

 

Meer informatie?

Neem contact op met het dagelijks bestuur van de GMR:


Voorzitter: Wim Schreurs

Telefoon 06-51 000 121 of mail wim.schreurs@aloysiusstichting.nl


Secretaris/penningmeester: Jeroen Dekker

Telefoon 06-23 669 372 of mail jeroen.dekker@aloysiusstichting.nl

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00