Medezeggenschap

Elke school van Aloysius kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en medewerkers meedenken en meebeslissen over schoolbeleid. Op stichtingsniveau is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook hier praten, denken en beslissen ouders en medewerkers mee over het beleid van onze organisatie.

 

Meer informatie?

Neem contact op met het dagelijks bestuur van de GMR:


Voorzitter: Wim Schreurs

Telefoon 06-51 000 121 of mail wim.schreurs@aloysiusstichting.nl


Vicevoorzitter: Wim Pietersma

Telefoon 06-51 040 539 of mail wim.pietersma@aloysiusstichting.nl


Secretaris/penningmeester: Jeroen Dekker

Telefoon 06-23 669 372 of mail jeroen.dekker@aloysiusstichting.nl

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00