Medezeggenschap

Elke school van Aloysius kent een medezeggenschapsraad waarin medewerkers en ouders betrokken zijn bij het schoolbeleid. Ook op stichtingsniveau is medezeggenschap goed geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden zijn kritische sparringpartners voor de bestuurder van Aloysius.

 

Meer informatie?

Neem contact op met het dagelijks bestuur van de GMR:


Voorzitter: Wim Schreurs

Mail Wim Schreurs of neem contact op met het bestuurskantoor via
0252 43 40 00 (op werkdagen van 08:30-17:00 uur).

 

Vicevoorzitter: Hayat El Yafati

Mail Hayat El Yafati of neem contact op via bovenstaande telefoonnummer.

 

Secretaris: Ineke Swartjes

Mail Ineke Swartjes of neem contact op via bovenstaande telefoonnummer.

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00