Bestuur

De voorzitter van het college van bestuur (Johan van Triest) is statutair bestuurder van Aloysius en vormt het bevoegd gezag. In de dagelijkse praktijk bestuurt de collegevoorzitter van Aloysius samen met de bestuursadviseur, regiodirecteuren en directeuren Financiën & Bedrijfsvoering, HRM en Onderwijskwaliteit. Zij werken samen als uitvoerend bestuur.


Strategisch beleid
Dit uitvoerend bestuurt ontwikkelt strategisch beleid voor Aloysius en zorgt dat het ook wordt uitgevoerd, natuurlijk in samenspraak met de onderwijsteams en directeuren van de scholen. Scholen worden ondersteund door de experts van ondersteunende diensten.

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00