Samen met netwerkpartners

Niet alleen ‘school’ bepaalt de leefwereld van onze leerlingen. Dat geldt ook voor het gezin, vrienden en de vrijetijdsbesteding. Kinderen en jongeren begeleiden richting een gelukkige toekomst lukt ons dus niet alleen. Daarom werken wij graag en nauw samen met ouders en netwerkpartners.

 

Wij zijn actief in 65 samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Zo ontwikkelen we samen nieuwe onderwijsarrangementen, zoals kort-durend(er) speciaal onderwijs. Daarnaast ondersteunen wij bij het vormgeven van passend onderwijs, bieden een breed scholingsaanbod en begeleiden leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Vraaggericht en preventief werken is daarbij de rode draad.

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00