Privacy

De kwaliteit van ons onderwijs moet staan als een huis. Maar dat is niet alles. Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom hechten wij veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die ouders, verzorgers en medewerkers aan ons verstrekken. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draagt hiertoe bij.

 

Zorgvuldig

In onderstaand document kunt u nalezen hoe de Aloysius Stichting (en onze scholen) omgaat met deze gegevens.

 

Privacy bij Aloysius

Belangrijke documenten

 

Meer weten?

Heeft u vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacyverklaring? Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG) via fg@aloysiusstichting.nl of:

 

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2

2215 RE VOORHOUT

0252 43 40 00

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00