Organisatie

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van onze organisatie en daarmee eindverantwoordelijk. We hebben een professioneel bestuur en een raad van toezicht, die toezicht houdt op het (eenhoofdige) college van bestuur. Klik op de afbeelding en download het organisatieschema per 14 juli 2023 (pdf).

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00