Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

E-mail disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is strikt persoonlijk en/of vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien u om welke reden dan ook niet de bedoelde ontvanger bent van dit bericht, of twijfelt aan de juistheid ervan, verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan de afzender en dit bericht te verwijderen. Het is verboden de informatie te distribueren, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Aloysius Stichting. De Aloysius Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van e-mail en/of die mogelijk overigens verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00