Leestijd 2 - 3 min
Impactfestival ‘Rijke kansen: impact maken doen we samen’ 21 juni 2024
Samen leren en elkaar inspireren om samen steeds beter te worden
Veel horen, zien, ontmoeten én beleven. Dat maakte het Aloysius impactfestival op 21 juni 2024 tot een bruisende dag, waar samen leren centraal stond. Elkaar inspireren gaat nog even door: op de festivalwebsite rijkekansen.nl staan artikelen, films en voorbeelden waarmee scholen binnen en buiten Aloysius hun voordeel kunnen doen.

Aloysiusdirecteuren namen allemaal drie gasten mee naar de Mauritskazerne in Ede, uit hun teams of uit hun samenwerkingsnetwerk. Ook directeuren ondersteunende diensten, het uitvoerend bestuur, de raad van toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Onderwijsinspectie waren aanwezig.

De festivalgangers gingen met de impactteams aan de slag met thema’s als het pedagogisch handelen versterken, het onderwijs anders en rijker organiseren, onderwijs en nazorg in geslotenheid en duurzame arbeidstoeleiding. Het festivalthema was: Rijke kansen: impact maken doen we samen!

Wat doen impactteams?

In onze impactteams werken collega’s van verschillende scholen en ondersteunende diensten – soms aangevuld met externe partners – samen aan expertiseontwikkeling. De impactteams zijn nu twee jaar bezig en presenteerden hun werk en dat van de scholen graag op het festival in het kader van ‘vrolijk verantwoorden’.

De impactteams richten zich op het versterken van pedagogisch handelen, onderwijs en nazorg in gesloten onderwijs, het onderwijs anders en rijker organiseren en duurzame arbeidstoeleiding. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke thema’s om verder te versterken, gezien de maatschappelijke vraagstukken die onze leerlingen en hun gezinnen raken en die onze scholen binnenkomen.

Door samen met scholen te komen tot betere, krachtigere of soms nieuwe ‘praktijken’, zorgen wij ervoor dat we samen steeds beter worden en onze leerlingen sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst blijven geven.

Impact!

Tijdens het impactfestival ontdekten de festivalbezoekers wat de impactteams met scholen doen om meer expertise te ontwikkelen. Dat was een mooie mix van minicolleges, workshops, voorstellingen, films en gesprekken.

Een greep uit de onderwerpen die 21 juni langskwamen: traumasensitief handelen, talentgerichte workshops, inzet van virtual reality, werkvormen om een écht goed pedagogisch gesprek te voeren, bouwstenen om af te stemmen om complexe ondersteuningsvragen van leerlingen, voorbeelden van nazorg, een methodiek om te werken aan duurzame arbeidstoeleiding en veel voorbeelden van het onderwijs anders en rijker organiseren. En zo nog veel meer!

Festivalfilms: leerlingen en (oud)leerlingen in beeld

Wie kunnen het beste vertellen over wat écht impact heeft op hunzelf, het onderwijs en hun toekomst? Precies! Daarom speelden vier leerlingen en vier oud-leerlingen de hoofdrol in speciaal gemaakte festivalfilms. Een aantal is ook te zien op de festivalwebsite rijkekansen.nl waar je dus nog veel meer informatie, artikelen en films vindt.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Jeroen Jazet
relevante categorieën impact(teams)

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00