Scholen

Aloysius heeft scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en geeft ook onderwijs aan jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast

ondersteunen, adviseren en begeleiden wij leerlingen en onderwijsteams

in het regulier onderwijs in ruim zestig samenwerkingsverbanden

passend onderwijs in Nederland.

 

Overzicht

Klik hier voor een overzicht van onze scholen (met contactgegevens).

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00