Speciaal onderwijs Widdonckschool Weert is Goed!

09 november 2023

Het inspectierapport viel onlangs in de bus en daarmee is de waardering Goed voor het speciaal onderwijs (so) van de Widdonckschool Weert officieel bevestigd.
 

Het so-team is er – terecht! - extra trots op dat de Onderwijsinspectie de kwaliteit van de lessen die zij zag opvallend sterk vindt. Niet alleen werken leerkrachten goed aan de leerdoelen, zij bevorderen ook positief gedrag en maken leerlingen mede-eigenaar van hun ontwikkelingsdoelen.

 

De Onderwijsinspectie schrijft in het inspectierapport dat leerlingen een onderwijstraject volgen dat ze goed voorbereidt op hun uitstroombestemming en op de samenleving. Het onderwijsaanbod is passend, net als de zorg en begeleiding die leerlingen krijgen.

 

Bevlogen, gemotiveerd en ambitieus team

De inspectie vindt het team bevlogen en ambitieus: dit wil het onderwijs elke dag weer iets beter maken en ontwikkelkansen van leerlingen vergroten. Teamleden tonen zich gemotiveerd, in het bijzonder omdat ze gevraagd worden om eigen initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Desgewenst krijgen zij ook ondersteuning in hun werk.

 

Rijke leeromgeving

De Onderwijsinspectie vindt verder dat het team een rijke leeromgeving biedt, waarin leerlingen inbreng hebben in de leerlingenraad, het leerlingenrapport en in het activiteitenaanbod voor talentontwikkeling.
 

De Onderwijsinspectie gaf ook tips mee waarmee het team aan de slag gaat. De informatie in het ontwikkelingsperspectief kan duidelijker en betere analyse van onderwijsresultaten kan helpen om nog gerichter te werken aan verbetering van het onderwijs.

 

Meer scholen Goed

Voor het onderzoek bestudeerde de inspectie tal van beleidsdocumenten, sprak met leerlingen en medewerkers en keek in lessen. De conclusie: het speciaal onderwijs van de Widdonckschool Weert is inderdaad goed.
 

Drie andere Aloysiusscholen in Midden-Limburg kregen eerder ook een Goed: De Spoorzoeker en De Ortolaan in Roermond, de Widdonckschool in Heibloem en de Latasteschool in Horn.
 

Meer informatie staat op de website van de school: widdonckschoolweert.nl.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00