Haarlemse Gunningschool SO onderdeel Aloysius

26 maart 2019

De gemeenteraad van Haarlem heeft ingestemd met de overdracht van de Gunningschool SO (voorheen Prof. Dr. Gunningschool SO) aan de Aloysius Stichting. Per 1 augustus 2019 is de overstap van de Dunamare Onderwijsgroep naar sector Noord van de Aloysius Stichting een feit. De overdracht vindt plaats na een periode van gedegen voorbereiding en in nauw overleg met de medewerkers.

 

Uitgebreid vooronderzoek

Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland hebben de besturen van de twee onderwijsgroepen uitgebreid onderzoek gedaan naar een mogelijke overdracht. Met open vizier hebben zij kansen en risico’s in kaart gebracht, waarna de gezamenlijke conclusie helder was: met het onderbrengen van de Gunningschool SO bij de Aloysius Stichting krijgt het speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem een kwaliteitsimpuls.

 

Expertise in speciaal onderwijs

De expertise van de Aloysius Stichting is voor Gunningschool SO van grote toegevoegde waarde. “Onze missie is om voortdurend het allerbeste uit iedere leerling te halen”, zegt Jan Rath namens het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. “In dit geval zien we dat de Aloysius Stichting een optimale setting biedt om de leerlingen en medewerkers van de Gunningschool SO volledig tot hun recht te laten komen. Ik ben blij dat we dat met deze overdracht mogelijk kunnen maken.” Remco Prast, directeur van sector Noord (en Gesloten) van de Aloysius Stichting, bevestigt dit en voegt toe: “De kernwaarden van de Gunningschool SO sluiten aan bij die van de Aloysius Stichting: wij staan voor kracht, passieen onvoorwaardelijkheidvoor onze jongeren.”

 

Kleine verandering met grote impact

De overdracht heeft ook de goedkeuring van beide Colleges van Bestuur, Raden van Toezicht, de onderwijsvakbond en het team van medewerkers van de Gunningschool SO. Alle medewerkers krijgen een nieuw contract en behouden hun huidige positie binnen de school. De leerlingen zullen in hun dagelijkse schoolleven niet veel van de overdracht merken, maar profiteren naar verwachting profiteren uiteindelijk het meest van overstap naar Aloysius Stichting.

 

Van harte welkom

Hoewel de Gunningschool SO pas officieel per augustus deel uitmaakt van de Aloysius Stichting, sluit de directie van de school al sinds het begin van dit jaar aan bij de overleggen van sector Noord. Sectordirecteur Remco Prast: “Achter de schermen wordt hard gewerkt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij heten het team van de Gunningschool SO van harte welkom!”

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00