Heropening ATC: werk van betekenis tijdens en na detentie

16 juli 2019

Ik stapte de Nike Store binnen. “Luister, ik heb ooit een tankstation overvallen en heb daarvoor twee jaar vast gezeten. Ik ben veranderd. Ik wil werken voor mijn toekomst – werken voor mijn droom. Mijn droom is om hier te werken. Ik zal hier zes maanden grátis werken. Ik zal er 30 minuten zijn voordat ik moet beginnen en ga 30 minuten na het eind van mijn werkdag pas naar huis. Na die zes maanden kijken we verder.” Dat was jaren geleden. Inmiddels ben ik assistent filiaal manager bij de Nike Store. Diamanten ontstaan onder druk. Ik ben een ruwe diamant. Wij zijn ruwe diamanten. Werk voor je droom en leef je droom. (Spreker, Young in Prison)

 

Kansen creëren door werknemersvaardigheden te trainen

Hoe bereid je jongens in detentie voor op een succesvolle, duurzame uitstroom naar stage of werk buiten de inrichting? Het Kompas College en Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt richtten samen het Arbeidstrainingscentrum (ATC) op. In het ATC leren, oefenen en verbeteren jongeren die verblijven in De Hartelborgt en schoolgaand zijn bij het Kompas College hun werknemersvaardigheden. Zo hebben zij na hun terugkeer in de maatschappij meer en betere kansen op de arbeidsmarkt.

 

 

Unieke samenwerking onderwijs en justitie

“Het ATC is een unieke samenwerking tussen onderwijs en justitie. In gezamenlijkheid hebben wij een plek gecreëerd die jongens richting arbeidsuitstroom begeleidt. ” Het loopt tegen het einde van de middag en een kleine honderd man, waaronder collega’s, verschillende ketenpartners, bedrijven en de gemeente Nissewaard, vult de gang van voor één van de ruimtes waar de arbeidstraining plaatsvindt. Marjan Herbschleb, Manager Primair Proces bij De Hartelborgt, vervolgt haar verhaal: “Ons ATC is niet nieuw, maar wij hebben de afgelopen tijd zo’n grote ontwikkeling doorgemaakt dat we het vandaag officieel heropenen.”

 

 

Betekenisvol samenwerken met de omgeving

Hermien Steenbergen, directeur van het Kompas College, licht de ontwikkelingen toe: “Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in de samenwerking met elkaar en met externe partners: hoe verbinden wij deze binnen omgeving met de buitenwereld? Door samen te werken met de omgeving geven we het ATC betekenis. We werken bijvoorbeeld samen met Reinis, de stadswerf in Spijkenisse. Inwoners leveren hier hun oude fiets in en onze jongeren knappen deze fietsen helemaal op. De opgeknapte fietsen verkopen we vervolgens voor een eerlijke prijs, bijvoorbeeld aan sociaal -maatschappelijk leerwerkbedrijf Voorne-Putten Werkt. Zo kan de oude fiets opnieuw op pad met een eigenaar die deze fiets heel goed kan gebruiken!” Het Kompas College en de Hartelborgt streven ernaar meer van dit soort samenwerkingen in de regio te bewerkstelligen zodat het ATC van maximale waarde kan zijn.

 

 

Young in Prison: persoonlijke expressie centraal

Tijdens de opening verzorgden ook verschillende sprekers van Young in Prison (YiP) een programmaonderdeel – een cadeautje als blijk van steun en waardering. YiP is een organisatie die jongeren in detentie helpt om positief bij te dragen aan de samenleving middels diverse sportieve en creatieve vormen van expressie. Verschillende coaches van YiP gaven een demonstratie. Zo trad één van hen op met de rap ‘Je bent nu een man’:

 

Ga niet met de lift maar met de trap: stap voor stap

En denk goed na bij wat je doet

Want je bent nu een man

Doe je ding – niet van “oh wat denkt een ander d’r van”

Wees niet bang hou je hoe dan ook strak aan je plan

En ga recht op het licht af aan het eind van die donkere gang

 

 

Voor en ook beetje door deze jongeren

Ook de jongeren om wie het allemaal draait bij het Kompas College en De Hartelborgt kregen een bijzondere rol tijdens de heropening van het ATC. Een aantal van hen heeft de hapjes voor de viering zelf bereid in de keuken van de school en serveerde deze aan de gasten. ATC-coördinator Fredie de Bruijne kijkt stralend toe en moedigt ‘haar jongens’ aan met een knipoog en een glimlach. “En wat doen jullie het goed,” spreekt Hermien Steenbergen de jongens aan, “nooit te bang om een klus aan te pakken. Voor jullie doen wij het – met hart en ziel. Zodat jullie de nodige bagage meekrijgen voor jullie toekomst en jullie geluk. Daar mogen we trots op zijn.”

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00