Integraal Kind Centrum Katwijk stap dichterbij

04 september 2019

Op maandag 2 september tekenden Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, Aloysius Stichting, Cardea Jeugdzorg en KOK Kinderopvang een intentieverklaring voor het realiseren van een integraal kind centrum (IKC) in Katwijk. Het tekenen van de intentieverklaring is een belangrijke stap op weg naar de realisatie van het IKC.

 

Bundeling van expertise voor optimale ontwikkeling van het kind

In het IKC zullen openbare basisschool De Krulder, speciale basisschool De Windvang, jeugdzorg en kinderopvang intensief samenwerken. De specialistische expertise van de betrokken partners wordt daarbij gebundeld vanuit een integrale en multidisciplinaire aanpak, met als doel om kinderen een breed ontwikkelingsperspectief te bieden waarin onderwijs- en zorgdoelstellingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo willen de vier partners een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, zodat deze later als volwaardige, zelfverantwoordelijke en zelfredzame burgers kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Optimale ondersteuning door vroegtijdig inzicht

Door een integraal aanbod van onderwijs en zorg willen de vier partners de aanwezige expertise binnen de regio zo efficiënt en effectief mogelijk combineren. Door kinderen gezamenlijk van jongs af aan goed te volgen in hun ontwikkeling kunnen eventuele belemmeringen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd, waardoor sneller en effectiever gereageerd kan worden naar een passende ondersteuning.

 

Duurzame nieuwbouw in Katwijk

Voor de huisvesting van het IKC Katwijk wordt, in samenwerking met de gemeente Katwijk, een nieuw gebouw ontwikkeld en gerealiseerd op de huidige locatie van De Windvang. Naast de vier partners zal in het gebouw ook een nieuwe gymzaal worden opgenomen ter vervanging van de huidige zaal aan de Van Lierestraat. Voor de bouw van het IKC zal worden uitgegaan van ambitieuze uitgangspunten met betrekking tot duurzaamheid. Naar verwachting wordt het gebouw in het vierde kwartaal van 2021 betrokken.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00