Berichtgeving media KEC de Donderberg

07 september 2019

Op onder meer de website van 1Limburg verscheen vrijdag een artikel over een incident tussen twee leerlingen van KEC de Donderberg. Dat artikel bevat feitelijke onjuistheden en insinuaties, en er ontbreekt een wederhoor van de Aloysius Stichting. We zetten de feiten op een rijtje.

 

Ruzie

Op donderdag 22 augustus kregen twee van onze leerlingen ruzie met elkaar. Dat gebeurde op straat en buiten schooltijd. Daarbij is er ook geslagen. De leerling die daarbij een bloedneus opliep, is de school binnengelopen. Er is direct met hem gesproken en hij is verzorgd. Vervolgens is er ook meerdere malen met de andere leerling en de ouders gesproken. De leerling die heeft geslagen, heeft een zogenaamde time out van een dag gekregen, de andere leerling is zelf een dag thuisgebleven. Nadat afspraken zijn gemaakt met beide leerlingen, zijn ze weer gewoon op school verschenen. Het incident is vastgelegd en de gemaakte afspraken worden gecontroleerd.

 

Geschil over samenwerking

Onze scholen voor speciaal onderwijs De Spoorzoeker en De Ortolaan werken met de Mutsaersstichting en Onderwijsstichting De Wijnberg samen in de coöperatie KEC de Donderberg in Roermond. Marjolein Keesmaat is de bestuurder van deze coöperatie. Er is een geschil over de samenwerking binnen de coöperatie. Dat geschil gaat met name over geld. Het onderwijs en de begeleiding van leerlingen is niet in het geding. Mutsaersstichting en Onderwijsstichting De Wijnberg hebben ervoor gekozen om dit geschil voor te leggen aan de Ondernemingskamer.

 

De Ondernemingskamer heeft partijen gevraagd om een traject van mediation te starten. In het kader van dat traject was het streven dat we uiterlijk afgelopen donderdag 5 september afspraken met elkaar zouden maken over financiën tijdens de mediationperiode. Aloysius heeft hiervoor een constructief voorstel gedaan, de Mutsaersstichting en Onderwijsstichting De Wijnberg hebben daar niet op gereageerd. De coöperatie heeft vervolgens uitstel aangevraagd bij de Ondernemingskamer.

 

Onjuiste berichtgeving

Volgens het genoemde artikel in 1Limburg bevestigde Marjolein Keesmaat kritische opmerkingen over het uitvoeren van het veiligheidsplan en stelt ze dat De Spoorzoeker en De Ortolaan daaraan onvoldoende zouden meewerken. Ook wordt door de woordvoerder van de Mutsaersstichting gesteld dat de veiligheid op school nog steeds niet op orde is. In het artikel staat verder dat medewerkers die afscheid hebben genomen door ons gedwongen zouden zijn om een brief te tekenen dat ze niet om veiligheidsredenen zouden zijn vertrokken. Deze zaken zijn pertinent onjuist.

 

Veiligheid

Zoals we al eerder hebben gemeld staat Aloysius pal voor de veiligheid van beide locaties en haar medewerkers en leerlingen. Uit in het voorjaar van 2019 uitgevoerd onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder ouders, leerlingen en medewerkers blijkt ook dat zij De Spoorzoeker en De Ortolaan als veilig ervaren. Dat is ook gemeld aan de Onderwijsinspectie. Bovendien hebben Aloysius, de Mutsaersstichting en Onderwijsstichting De Wijnberg recent nog afspraken gemaakt over het nog veiliger maken van het gebouw. Daaraan verlenen we onze volledige medewerking.

 

In de afgelopen periode zijn er diverse gesprekken geweest over veiligheid onder leiding van de burgemeester van Roermond. De vervolgafspraak met de burgemeester werd een aantal keren verzet omdat gesprekdeelnemers vanuit de andere partners meldden niet aanwezig te kunnen zijn. Ook de uiteindelijke afspraak van afgelopen woensdag 4 september is door de Mutsaerssticthting en Onderwijsstichting De Wijnberg afgezegd.

 

Onderzoek inspectie

De Spoorzoeker heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om in aanmerking te komen voor een beoordeling ‘Goed’ bij de Inspectie van het Onderwijs. Gezien de berichtgeving over de veiligheid in de afgelopen periode was de inspectie van plan om het geplande beoordelingsonderzoek uit te stellen. Het college van bestuur van Aloysius heeft de inspectie gevraagd toch onderzoek te doen om recht te doen aan De Spoorzoeker.

 

De inspectie heeft besloten om een specifiek onderzoek uit te voeren bij de scholen van Aloysius en bij de Wijnberg. Verder zal de onderwijsinspectie het onderzoek doen samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die zal het onderzoek bij de Mutsaersstichting doen. Het onderzoek vindt plaats op 11, 16 en 23 september 2019. De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage en besproken met onder andere het bestuur van de Aloysius Stichting. Daarna wordt het gepubliceerd via de website van de Inspectie van het Onderwijs.

 

Uitingen zijn onbegrijpelijk

Het gedrag en de verklaringen van de woordvoerder van de Mutsaersstichting en coöperatiebestuurder Marjolein Keesmaat zorgen voor onrust onder ouders en leerlingen. En het zorgt voor boosheid onder onze docenten en medewerkers, die zich dag in, dag uit inzetten voor zo goed mogelijk onderwijs aan onze leerlingen. We vragen ons dan ook af wat ze hiermee willen bereiken en welk belang ze hier mee dienen.

 

We vinden de uitingen die de Mutsaersstichting en Marjolein Keesmaat in de media doen buitengewoon spijtig én onbegrijpelijk. Terwijl de rechter zich buigt over een geschil over geld en een oproep heeft gedaan tot mediation, verklaren zij onwaarheden en insinueren onjuistheden. In een eventueel vervolg van de procedure bij de Ondernemingskamer zal Aloysius Stichting vragen dit gedrag te veroordelen.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00