Oude fietsen opnieuw op pad - een bijzondere samenwerking

15 oktober 2019

In het Arbeidstrainingscentrum (ATC) van Het Kompas College en Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt leren jongens in detentie arbeidsvaardigheden. Zo worden zij voorbereid op succesvolle uitstroom naar stage of arbeid buiten de instelling. Dit jaar is het ATC gestart met de pilot van het fietsenproject: een bijzondere samenwerking tussen het Kompas College, De Hartelborgt, Reinis en leer-ontwikkelbedrijf Voorne-Putten Werkt.

 

Het ATC fietsenproject

Inwoners van gemeente Nissewaard kunnen diverse soorten afval inleveren bij het Reinis milieustation aan de Mosterweg in Spijkenisse – óók hun oude fiets. Als de inwoner hier toestemming voor geeft, wordt de oude fiets naar het ATC gebracht. Hier leren de jongens in detentie van diverse onderdelen van oude fietsen weer goed werkende fietsen te maken. Opgeknapte fietsen worden voor een symbolisch bedrag verkocht aan Voorne-Putten Werkt en van hieruit gaan de oude fietsen weer op pad met hun nieuwe eigenaar.

 

'Afval' maakt het verschil

Met het fietsenproject snijdt het mes aan meerdere kanten. Ben Adelmund, directeur van Reinis: “Het project sluit aan bij de circulaire gedachte: laat afval geen afval zijn. Daarnaast illustreert het dat dat wat voor de één afval is, voor een ander het verschil kan maken in het leven.” Dit verschil is duidelijk zichtbaar voor Dzenita Alibegic, opleidingscoördinator bij Voorne-Putten Werkt. “Wij zetten ons onder andere in voor arbeidsontwikkeling van bijstandscliënten en ondersteuning bij hun arbeidszoektocht. Dit heeft een sterk inhoudelijk karakter, maar er is ook een praktische kant. Zo komt het vaak voor dat cliënten niet over de financiële middelen beschikken om op hun werk te komen. Door dit fietsenproject kunnen wij hen, eventueel na fietsles, een fiets aanbieden. Voor onze doelgroep is de impact hiervan groot: zij zijn mobiel, worden meer zelfstandig en kunnen uiteindelijk beter participeren in de samenleving.”

 

Arbeid van betekenis

De inspanning van de jongens van het ATC is van grote waarde voor de cliënten van Voorne-Putten Werkt. Dit van betekenis zijn en bijdragen aan de maatschappij is op zijn beurt weer belangrijk voor het zelfvertrouwen van de jongens in detentie – iets waar het hen veelal aan schort. Fredie de Bruijne, coördinator van het ATC vanuit het Kompas College: “We bootsen met het ATC een bedrijf na. Jongens leren praktische vaardigheden, maar bij het werknemer zijn komt veel meer kijken. Je hebt bijvoorbeeld te maken met normen en waarden op de werkvloer, gefocust bezig zijn met leuke én minder leuke taken en met collega’s. De jongens kunnen hier oefenen in een beschermde omgeving en krijgen bagage mee om straks succesvol uit te stromen naar stage of arbeid.”

 

Geleidelijk meer vrijheid

In de laatste fase van hun detentie krijgen jongens binnen de gesloten instelling geleidelijk meer vrijheid. Voor sommige van hen is het mogelijk om stage te lopen buiten de instelling. Ook hier werken het Kompas College en De Hartelborgt samen met Reinis, waar momenteel twee jongens vanuit het ATC stagelopen. Ben Adelmund: “Tijdens hun stage maken de jongens deel uit van het team van Reinis en krijgen zij te maken met dezelfde situaties als hun collega’s (waaronder ook cliënten van Voorne-Putten Werkt). Ze hebben bijvoorbeeld contact met bezoekers van Reinis. Deze alledaagse interacties maken hen weerbaar en dat is belangrijk voor hun ontwikkeling.” Eén van de stagiairs heeft zijn weg bijzonder goed gevonden bij Reinis. “Weetje”, vertelt hij, “mensen bieden mij kansen. Daar maak ik gebruik van. Ik werk hard en doe wat er gevraagd wordt. Wat er gebeurt ligt echt aan jezelf - altijd.” Momenteel wordt onderzocht of hij na zijn detentie bij Reinis aan de slag kan als werknemer.

 

Meewerken aan een bijzonder project?

Met het fietsenproject, stages en sociale werkplekken staat de samenwerking tussen het Kompas College, De Hartelborgt, Reinis en Voorne-Putten Werkt in de kinderschoenen op wat een zeer vruchtbare grond belooft te zijn. Heb jij twee rechterhanden en wil je een bijdrage leveren aan deze samenwerking? Informeer naar de mogelijkheden bij Fredie de Bruijne via fredie.debruijne@aloysiusstichting.nl.

 

Note: Dit artikel is gepubliceerd in 'Groot Nissewaard' op dinsdag 15 oktober.

 

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00