Corona update 22 april

22 april 2020

In de persconferentie van 21 april is duidelijk geworden dat het kabinet onder andere heeft besloten dat de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal (basis) onderwijs vanaf 11 mei weer open kunnen.
 

Scholen weer open: so en sbo

Vanaf 11 mei gaat het speciaal (basis) onderwijs weer volledig naar school. Het voortgezet (speciaal) onderwijs blijft afstandsonderwijs geven, en kan zich alvast voorbereiden op de hervatting van fysiek onderwijs vanaf 1 juni op basis van 1,5 meter.

 

Hoe verder

Deze week is er overleg met het team en de MR over (de aanpak van) de heropening van onze s(b)o scholen. We informeren alle betrokkenen zo snel mogelijk over de gang van zaken op school vanaf 11 mei.

 

Oudercommunicatie

Aloysius gaat zo goed mogelijk de genomen besluiten uitvoeren, de protocollen invoeren en de RIVM-maatregelen volgen. De locatiedirecteur, coördinator en/of mentor neemt zo snel mogelijk contact op met de betrokken ouders/verzorgers.
 

School is essentieel voor onze kinderen
We zijn trots dat we als een cruciale en vitale sector worden gezien, en een bijdrage kunnen leveren aan het zo goed mogelijk uitvoeren van onze opdracht voor de meest kwetsbare kinderen in de samenleving. Naar school kunnen gaan is essentieel voor onze leerlingen, belangrijk voor hun ouders en cruciaal voor de samenleving.


Tegelijkertijd zien we ook dat er nog verschillende psychologische, praktische en andere aandachtspunten de komende tijd aangepakt moeten worden. Wij zijn ervan overtuigd dat ons dit samen gaat lukken!


Vraag/antwoord

Klik hier voor onze pagina met veelgestelde vragen.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00