Een Goed voor De Spoorzoeker in Roermond

19 november 2020

De Spoorzoeker voor speciaal onderwijs krijgt van de Onderwijsinspectie het predicaat Goed. Medio oktober bezocht de onderwijsinspecteur onze school in Roermond en deze week viel het onderzoeksrapport in de bus.
 

Pedagogisch klimaat
De Spoorzoeker krijgt een goede beoordeling voor het pedagogisch klimaat. Alle medewerkers hebben voortdurend aandacht voor de sfeer op school en werken hier op eenzelfde manier aan. Ook de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur zijn Goed. Medewerkers evalueren het onderwijs doorlopend en leren en verbeteren samen.
 

Ouders intensief betrokken
De inspectie constateert dat de samenwerking in het onderwijsteam goed is, net als die met leerlingen in de klas en in de Leerlingenraad. De school betrekt ouders intensief bij het onderwijs aan hun kind. En dankzij de samenwerking met partners als de gemeente Roermond, andere scholen en jeugdzorg, lukt het De Spoorzoeker om alle kinderen goed, passend onderwijs te bieden.

Meer informatie?
spoorzoekerroermond.nl

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00