Gemeenteraad stemt in met ontwikkelingen op Vaandel-Zuid

24 maart 2021

Op 23 maart was een vergadering van gemeenteraad in Heerhugowaard. De gemeente heeft vanmorgen een persbericht gedeeld. Wij delen dit persbericht via intranet en onze website.

 

Persbericht

HEERHUGOWAARD – De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft tijdens de raadsvergadering van 23 maart het bestemmingsplan van de Vaandel Zuid goedgekeurd. Dit besluit is een belangrijke stap in het proces om te komen tot de definitieve ontwikkeling van het Expertisecentrum Passend Onderwijs en de woningbouwontwikkeling Hugo’s Tuin.

De voorbereidingen om te starten met de bouw van het Expertisecentrum zijn al in volle gang. In november is ingestemd met het investeringsbesluit en het definitief ontwerp. Medio april worden de laatste contracten ondertekend en wordt er door Bouwgroep Dijkstra Draisma voor de zomer gestart met de eerste bouwwerkzaamheden. De geplande oplevering staat gepland voor begin 2023.

Expertisecentrum

Het expertisecentrum wordt voor 400 kinderen uit de regio een passende onderwijsplek, waar zij ook de benodigde ondersteuning en zorg krijgen. Het expertisecentrum is gericht op leerlingen met een beperking en leerlingen met ernstige leer- en/of gedragsproblemen. In het gebouw komen lokalen voor onderwijs, twee sportzalen, een therapiebad en ruimten voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt volledig energieneutraal.

Hugo’s Tuin (Waaranders)

Met de vaststelling van het bestemmingsplan gaat ook de woningbouwontwikkeling Hugo’s Tuin naar een volgende fase. Het buurtschap van initiatiefnemer Cittanova en ontwikkelaar Ter Steege Bouw Vastgoed is een woningbouwproject met 28 zorgwoningen (huur) en 108 grondgebonden woningen, waarvan 40% sociale koopwoningen zijn.

De te ontwikkelen woningen zijn inmiddels uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hugo’s tuin wordt een vriendelijke wijk in Heerhugowaard met veel gemeenschappelijk groen, waaronder moes- en pluktuinen, boomgaard, dierenweide, buurtschuur en veel water.

Geen standaard woonwijk, maar een unieke plek waar iedereen zich welkom voelt en waar je op elkaar kunt terugvallen als je dat wilt. De woningbouw wordt gefaseerd uitgevoerd, de planning is om voor de zomer te starten met de verkoop van de eerste fase. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op www.hugostuin.nl.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00