Mogen we een beroep op jou doen?

30 juni 2021

De Aloysius Stichting heeft de afgelopen jaren een partnerschap opgebouwd met het schoolbestuur van de Grootfontein Karstveld Academy (voorheen: Agri College) in Namibië. Zo'n 200 jongeren volgen hier basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Met een goede opleiding krijgen deze jongeren betere arbeidskansen.

Flinke uitbreiding

Via een plaatselijke sponsor heeft Karstveld Academy een flinke uitbreiding gekregen met een nieuw gebouw. Omdat het schoolbestuur zelf voor de inrichting moet zorgen, helpt Aloysius met tafels, stoelen, kasten, digiborden, iPads en andere ICT-middelen die wij op onze locaties hebben vervangen. Een volle scheepscontainer met inventaris is in juni vertrokken naar Namibië. Deze container wordt over 3 weken gelost in de haven van Walvisbaai (klik om meer te lezen).

 

tekst loopt door onder de afbeelding


Donatie gevraagd

Help je ons (weer) om de volgende container te verschepen? In augustus verhuizen drie Aloysiusscholen naar een gloednieuw gebouw in Eindhoven. De Avenir wordt de grootste locatie voor speciaal onderwijs in Nederland.

De vrijgekomen inventaris willen wij in augustus graag versturen naar Namibië. De totale transportkosten bedragen circa € 5.000. Hiermee kunnen we samen met jou het onderwijsklimaat op de Karstveld Academy in Grootfontein verbeteren.

Stort je bijdrage

Stort je bijdrage op rekeningnummer NL98 RABO 0366 0214 86 ten name van de Aloysius Stichting onder vermelding van Grootfontein. Je bijdrage is aftrekbaar van de belasting omdat Aloysius een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.

Alvast bedankt

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage! Of zoals ze in Namibië zeggen; namens die leerlinge van Grootfontein Karstveld Academy wil ons u hartlik bedank vir u bydrae!

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00