Méér muziek in de klas!

24 november 2022

De stichting Méér Muziek in de Klas heeft in het zogeheten MuziekAkkoord vastgelegd dat kinderen in het speciaal onderwijs meer muziekles moeten krijgen. Koningin Máxima was op 23 november als erevoorzitter van de stichting bij de ondertekening van het akkoord aanwezig.
 

Over Méér Muziek in de klas
De organisatie zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. De ondertekening van het MuziekAkkoord in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum was tijdens de Landelijke MuziekTafeldag.

Terugkijken


Het MuziekAkkoord

Op 23 november werd het akkoord onder andere ondertekend door een aantal leerlingen en Yvonne Beishuizen van de Sectorraad GO. Ruim 100 betrokken partijen zetten al hun handtekening onder het Akkoord, waarin is opgenomen hoe het muziekonderwijs binnen vijf jaar verankerd wordt op alle 543 basisscholen speciaal onderwijs. Er komen instrumentenpakketten voor leerlingen en muziekleraren worden voor het speciaal onderwijs bijgeschoold. Bekijk hier het akkoord (pdf).
 

tekst loopt door onder de afbeelding


Gesprek met Jos Vinders
Na een plenaire start met Kasper van Kooten, de nieuwe ambassadeur van de stichting Méér Muziek in de Klas, waren er werksessies in de verschillende studio’s van het MCO. Jos Vinders van De Rungraaf en Ria Hempenius van de Twijn uit Zwolle gingen in studio 4 in gesprek over ‘inclusie en kansengelijkheid’ met Dave Ensberg (directeur-bestuurder bij Jantje Beton). Koningin Máxima sloot ook nog even bij deze werksessie aan.

“Wij proberen alles zo in te richten dat onze leerlingen succeservaringen opdoen. Heel belangrijk is ook de aandacht die we hebben voor de kwaliteit van het contact. Zie de mens achter het kind, en maak connectie op mensniveau en raak de kinderen bijvoorbeeld op muziekgebied. Strooi met gemeende aandacht en dan krijg je een connectie op het gebied dat ze bezighoudt. Dat kan muziek zijn maar ook gamen. Als iemand een passie voor muziek heeft ontdekt dan heb je het vlammetje aangezet, en dan kun je vanaf daar verder bouwen. Een tip voor iedereen die in het onderwijs werkt: heet elk kind in de ochtend welkom, kijk ze in de ogen en noem ze bij hun naam, sta bij de deur en zorg dat ze gezien worden.” Zo vertelde Jos in het bijzijn van onze Koningin.
 


Meer informatie

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00