3 leden Raad van Toezicht

08 september 2023

De Aloysius Stichting zoekt 3 leden voor de Raad van Toezicht. Vanwege aflopende zittingstermijnen en de wens om de rvt uit te breiden naar 6 leden ontstaan er 3 vacatures.

Vacatures

  1. Lid rvt, lid auditcommissie / ICT
  2. Lid rvt, voorzitter commissie onderwijs en innovatie
  3. Lid rvt, profiel Jeugdzorg, voorzitter commissie governance, HRM & remuneratie.


Waardengericht toezichthouden

De rvt keurt de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan goed. Door goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de raad toezicht op het reilen en zeilen binnen Aloysius.


Meer informatie

Voor een uitgebreid profiel ga naar:

https://www.ebbinge.nl/positie/3-leden-raad-van-toezicht-aloysius-stichting/

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00