Cursus JaarPlanSystematiek voor (V)SO

14 januari 2015

Als directeur/manager van een onderwijsinstelling maakt u iedere vier jaar een schoolplan. Hierin beschrijft u hoe u de kwaliteit van uw onderwijs bewaakt en verbetert, hoe u onderwijskundig beleid, financieel beleid, personeelsbeleid, organisatorisch beleid en kwaliteitsbeleid vorm geeft. Het jaarplan is onderdeel van het schoolplan.

 

Bottom-up

Binnen de Aloysius Stichting heeft directeur Rita Peeren van VSO De Ortolaan in Heythuysen een cursus ontwikkeld om bottom-up een door het gehele team gedragen jaarplan op te stellen. Als vervolg op de succesvolle presentatie tijdens Het Congres op 28 november jl. biedt Aloysius, i.s.m. LECSO deze cursus aan voor geïnteresseerde leden.

 

Borgen van veranderingen

Hoe het jaarplan een voortdurende vaart geeft aan je teamontwikkeling en het borgen van gewenste veranderingen. Hoe je de principes van kwaliteitsmanagement, bijvoorbeeld de PDCA-cyclus en het borgen van verbeteracties, kunt koppelen aan zaken die je toch al uitvoert. Zoals taakbeleid, begroting, regulier teamoverleg, wensen van inspectie enzovoort.

 

Cusrus JPS

De cursus jaarplan systematiek JPS is een eenvoudig middel om de complexiteit van traditionele methoden te verminderen en de resultaatgerichtheid te verhogen. De uitvoering van de JPS leidt tot een jaarplan dat gedragen wordt door het gehele team. Door de bottom-up aanpak is succes verzekerd en wordt het jaarplan een pure en leuke teamsport. De toe te passen systematiek zorgt er voor dat voorgenomen verbeteracties ook daadwerkelijk en op tijd worden uitgevoerd (‘afmaken’). Tegelijkertijd en zonder gewichtigdoenerij wordt automatisch aan teamontwikkeling gewerkt.

 

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor deze cursus kan via de website van LECSO. Download de PDF voor meer informatie.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00