De Antoniusschool is op zoek naar een leerkracht

16 oktober 2015

De Antoniusschool is op zoek naar een leerkracht onderbouw in de regio Alkmaar. De Antoniusschool biedt speciaal onderwijs (cluster IV) aan leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar. Wij zijn op zoek naar enthousiaste leerkrachten die geïnteresseerd zijn in een betekenisvolle baan in een onderbouwgroep.

 

Over de Antoniusschool

Wij bieden de kinderen structuur, rust en regelmaat. Wij gaan uit van hun eigen mogelijkheden en benaderen ze positief. Wij streven naar onderwijs waar we alle beschikbare expertise en aanwezige capaciteit kunnen inzetten, voor het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen op maat, voor kinderen die het beste op hun plek zijn in het speciale onderwijs. De Antoniusschool biedt de best passende en meest adequate orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning aan. Hierbij staat het kind, en met name het vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, centraal.

 

Over de Aloysius Stichting

De Aloysius Stichting is een landelijk werkende onderwijsstichting. Onze stichting bestuurt 33 scholen voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Wij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden wij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland. De Aloysius Stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig college van bestuur.

 

Bevoegdheid

Bevoegd leerkracht basisonderwijs. Aanvullende relevante opleidingen of trainingen zijn gewenst.

 

Kwaliteiten

Bij voorkeur in het bezit van specialisatie speciaal onderwijs of kennis van gedragsproblemen

 

Taken

Lesgevende taken voor diverse groepen

 

Meer informatie en reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Remco Prast via remco.prast@aloysiusstichting.nl.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00