Certificaat Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs!

02 februari 2016

Op vrijdag 29 januari jl. hebben Hans Kelderman (voorzitter college van bestuur Aloysius) en Ellen Ros (projectleider Kwaliteit en Onderwijsontwikkeling Aloysius) uit handen van Corine van Helvoirt (verenigingsmanager van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, LECSO) het felbegeerde KSO-certificaat uitgereikt gekregen. Alle Aloysiusscholen met een basisarrangement van de Inspectie zijn gecertificeerd conform de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

 

vlrn: Hans Kelderman, Ellen Ros, Corine van Helvoirt.

 

Drie jaar

Na het binnenhalen van ons ISO-certificaat in november 2015, krijgen we nu ook de waardering van onze eigen branche. Aloysius is het eerste grote bestuur dat met 37 locaties tegelijk voor het certificaat is opgegaan. Het certificaat is door alle locaties behaald. Uitgezonderd van deelname zijn de MKD’s (medisch kinderdagverblijven) en Cvd’s (centra voor dagbehandeling). Het certificaat blijft drie jaar geldig. Uiteraard met een jaarlijkse her-certificering van ons ISO-certificaat.

 

Doorgaan

Dit betekent dat we doorgaan met de jaarplansystematiek en het intern auditten van alle locaties. Daarnaast blijven we tevredenheidsonderzoeken uitvoeren, houden we ons kwaliteitshandboek up-to-date, nemen we onze protocollen onder de loep en gaan we onder andere onze schoolveiligheidsplannen herzien.

 

Uitgangspunt

Dit alles zorgt ervoor dat we met elkaar blijven werken aan kwaliteitsverbetering. Met als belangrijkste uitgangspunt dat we allemaal werken aan het beste onderwijs voor onze leerlingen! Het KSO-certificaat is een bewijs dat we goed op koers liggen. Met elkaar zorgen wij ervoor dat dit ook zo blijft!

 

Ellen Ros

Projectleider kwaliteit en onderwijsontwikkeling

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00