Bijzondere samenwerking Zadkine en Kompas College

14 juli 2016

Het Kompas College, verbonden aan de Aloysius Stichting, en het Startcollege van Zadkine hebben een bijzondere samenwerkingsovereenkomst getekend. Dankzij de samenwerking krijgen jongeren die in detentie verblijven in de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt in Spijkenisse een kans op een mbo-1 diploma.

 


Zelfvertrouwen

Het behalen van een diploma versterkt het zelfvertrouwen van deze jongeren. Het Kompas College maakt gebruik van dezelfde lesmethodes en –materialen en behalen lesdoelen met eigen invulling van pedagogisch- en didactisch handelen. De grote lijn van het entree traject wordt op locatie begeleid door een docent van Zadkine Startcollege.

 

Succesvolle start

De samenwerking van Startcollege Zadkine met het Kompas College biedt jongeren de kans een succesvolle start te maken. Het halen van het entreediploma biedt hen de kans om door te stromen in een passende mbo-2 opleiding of direct aan het werk te gaan.

 

Portfolio

Daarnaast werken we in gezamenlijkheid aan een portfolio waarin wordt bijgehouden wat leerlingen kunnen en hebben afgerond zodat dit mee kan naar de vervolgschool en zonder onderbreking of herhaling hun opleiding kunnen voortzetten na vrijlating.

 

Joris van den Boer

Locatiecoördinator Kompas College

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00