Prikactie 27 juni

19 juni 2017

Het PO-front, waarin PO-in actie, de onderwijsvakbonden en de PO-raad zijn verenigd, roept op tot een prikactie op 27 juni aanstaande. In allerlei media is daar veel aandacht voor. Het PO-front wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk. Aloysius volgt de beleidslijn van de PO-Raad en neemt daarin ook haar eigen verantwoordelijkheid. Een prikactie om aandacht te vragen voor de problematiek wordt gesteund; het middel van staking niet.

 

Keuze op schoolniveau; overleg vooraf

Aloysius is verantwoordelijk is voor veel verschillende typen van onderwijs. Daarom wordt het aan het de schoolteams en de medewerkers overgelaten óf en op welke wijze zij aan de actie deel willen nemen. Daarbij is veel aandacht voor de mogelijke maatschappelijke gevolgen. Zo zou een staking bijvoorbeeld kunnen leiden tot onaanvaardbare situaties op de justitiescholen. Ook zijn veel van onze leerlingen afhankelijk van leerlingenvervoer. Een staking gedurende het eerste uur zou het onderwijs voor hen misschien te veel ontwrichten.

 

Tijdig geïnformeerd

Staken is de meest vergaande wijze van actievoeren, maar het houden van een prikactie kan op vele manieren. Daarom overleggen onze schoollocaties samen met het team én de MR over de prikactie. Vooraf wordt besproken of en hoe leerlingen opgevangen worden. Uiteraard worden ouders en leerlingen tijdig door de desbetreffende school geïnformeerd over wat er op 27 juni gaat gebeuren.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00