Studenten HvA op bezoek bij Molenduin

20 december 2017

Eind november heeft Aloysius een praktijkopdracht aan 35 derdejaars studenten bedrijfseconomie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gepresenteerd.

 

Dashboard

De praktijkopdracht moet leiden tot een advies over de manier waarop Aloysius de kwaliteit van onderwijs -met behulp van vooraf te definiëren indicatoren- in een dashboard kan meten.

 

Vragenronde

Om de studenten van voldoende informatie te voorzien is op 6 december een tweede bijeenkomst op de HvA georganiseerd. Hierbij kon de helft van de groep vragen stellen in sessies van telkens een half uur.
 


Studenten HvA bezoeken Het Molenduin

De andere helft van de studenten bezocht in dezelfde week onze school Het Molenduin in Driehuis, om in gesprek te gaan met de locatiedirecteur en een leerkracht. Het bezoek bestond uit twee presentaties, een vragenronde en een rondleiding door de school.

 


Presentaties

De locatiedirecteur heeft de belangrijkste indicatoren van de school laten zien. Daarnaast kwam ook het traject 'naar een arbeidsmarkt-gerelateerde school in 2020' aan bod. In de tweede presentatie hebben de studenten kennisgemaakt met De Opmaat. Via de Opmaat moeten leerlingen (die het moeilijk vinden om in een schoolse setting onderwijs te volgen) weer plezier krijgen in het leren, en -waar mogelijk- de stap zetten naar een VSO-school of naar regulier onderwijs.


Vervolg

Na de ontmoetingen tussen de studenten en Aloysius, pitchen de studenten in de week van 29 januari hun advies in 10 minuten per groep. Ze krijgen daarbij vijf minuten feedback en worden door docenten van de HvA aan een vragenronde onderworpen. De beste twee groepen presenteren hun advies in het amt van februari of maart 2018.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00