Noodkreet speciaal onderwijs

21 december 2017

[persbericht]

Dit is een gezamenlijk persbericht van Heliomare, Aloysius Stichting en de gemeente Heerhugowaard.


Huisvesting kwetsbare leerlingen in gevaar

Het geld dat het rijk beschikbaar stelt voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor kinderen in het speciaal onderwijs is volstrekt onvoldoende. ’Als dit niet verandert, laten we kwetsbare kinderen letterlijk in de kou staan.’ Deze noodkreet komt van bestuurders van Heliomare, de Aloysius Stichting en de gemeente Heerhugowaard.

 

Deze drie partijen hebben de afgelopen jaren geprobeerd een nieuwe school in Heerhugowaard voor vierhonderd leerlingen te realiseren. Een gemeente betaalt het schoolgebouw (de stenen), scholen de exploitatie (het onderwijs). ‘Een fatsoenlijke nieuwe school van deze omvang kost zestien miljoen euro. Met het geld van het rijk kunnen we maar 11 miljoen euro investeren’, zegt wethouder Monique Stam van de gemeente Heerhugowaard. ‘Ik weet van collega’s dat dit in heel Nederland speelt’.

 

Zij heeft met Heliomare en de Aloysius Stichting naar creatieve oplossingen gezocht. Deze beide partijen zijn bijvoorbeeld bereid om geld dat zij krijgen van het rijk voor de exploitatie, beschikbaar te stellen als voorinvestering. ‘Mag niet van het ministerie van OCW’, zeggen Jan Welmers, bestuurder van Heliomare en Hans Kelderman, bestuurder van Aloysius Stichting. 'Dan krijgen we de Inspectie op ons dak. Wij worden klemgezet.’

 

Zelfs als deze oplossing morgen wel zou worden toegestaan, geeft dat geen soelaas. De bouwmarkt is zo aangetrokken dat de kosten voor nieuwbouw de laatste tijd met één procent per maand stijgen, weten de bestuurders. ‘De enige oplossing is meer geld. Ook de PO-raad, de VNG en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs herkennen het probleem. Maar in het nieuwe regeerakkoord staat helemaal niets over extra geld voor onderwijshuisvesting.’

 

Gemeenten zijn de afgelopen jaren gekort op het huisvestingsbudget voor scholen vanwege vermeende onderuitputting. Dat geld zou naar scholen overgeheveld worden. Daar is echter niets van terecht gekomen zeggen de bestuurders. ‘Er is voor miljarden aan investeringsvolume verdampt’.

Zij hopen met deze noodkreet het onderwerp in Den Haag op de agenda te krijgen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Heliomare, Aloysius Stichting en de gemeente Heerhugowaard.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00