Mijn locatie *
Mijn naam *
1. Is het mogelijk om als medewerker 1,5 meter afstand van de leerlingen te bewaren tijdens praktijklessen? *



Toelichting
2. Is het mogelijk om als medewerker 1,5 meter afstand van de leerlingen te bewaren tijdens theorielessen? *



3. Lukt het om de leerlingen onderling 1,5 meter afstand te laten bewaren tijdens praktijklessen? *



Toelichting
4. Lukt het om de leerlingen onderling 1,5 meter afstand te laten bewaren tijdens theorielessen? *



Toelichting
5. Lukt het om de leerlingen onderling 1,5 meter afstand te laten bewaren tijdens gymlessen? *



Toelichting
6. Lukt het om de leerlingen onderling 1,5 meter afstand te laten bewaren tijdens pauzes? *



Toelichting
7. Lukt het om als medewerker 1,5 meter afstand te bewaren op de gangen? *



Toelichting
8. Lukt het om de leerlingen onderling 1,5 meter afstand te laten bewaren op de gangen? *



Toelichting
9. Is er contact geweest met de stagebedrijven van leerlingen? *


10. Preventief pedagogisch handelen is nu nog belangrijker om fysiek ingrijpen te voorkomen. Welke afspraken/methode hebben jullie als team gemaakt over het pedagogisch handelen op 1.5 meter? *

Toelichting
11. Is de procedure die jullie als school hanteren om de-escalerend te werken bij de 1,5 meter school uitvoerbaar? *

Toelichting
12. Welke beschermingsmaatregelen zijn er getroffen voor medewerkers? (meerdere antwoorden mogelijk) *






Toelichting
13. Welke beschermingsmaatregelen zijn er getroffen voor leerlingen? (meerdere antwoorden mogelijk) *






Toelichting
14. Zijn de genomen beschermingsmaatregelen naar tevredenheid van iedereen?



Toelichting
15. Is de school in te richten op 1,5 meter voor alle leerlingen en leerkrachten? *




Toelichting
16. Welke tips/voorwaarden kun je uit je eigen ervaring aangeven om als landelijk VSO per 1 juni te starten met fysiek onderwijs aan onze leerlingen? *
* verplicht

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00