Vragenlijst sociale veiligheid

Jouw input hebben we hard nodig om de route voor de komende twee jaar te bepalen.
Alvast hartelijk dank voor je reactie!

 

 

Op welke locatie(s) werk je?
Wat is de top-3 van onderwerpen als je aan het thema 'sociale veiligheid' denkt?
Wat gaat goed binnen de stichting op het gebied van sociale veiligheid?
Wat moet volgens jou de hoogste prioriteit krijgen binnen de stichting als het gaat om sociale veiligheid?
Wat gaat goed binnen jouw locatie op het gebied van sociale veiligheid?
Wat moet volgens jou de hoogste prioriteit krijgen binnen jouw locatie als het gaat om sociale veiligheid?
Wanneer heb je voor het laatst gekeken naar het schoolveiligheidsplan?Wie heeft het schoolveiligheidsplan opgesteld?Is het team betrokken bij het veiligheidsplan?


Bij de peilingen bevragen we jaarlijks de veiligheidsbeleving van ouders, leerlingen en medewerkers. Waar zijn de resultaten hiervan besproken? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Heeft je school een plan van aanpak voor (bepaalde themaĺs van) sociale veiligheid?


Welke speerpunten rondom sociale veiligheid heeft het MT van je school geformuleerd voor volgend schooljaar?
Van welke protocollen/ gedragscodes/ draaiboeken ben jij op de hoogte? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Welke van deze protocollen/ gedragscodes gebruiken jullie bij jou op school?
Hierboven niet alles aangevinkt? Weet je waarom bepaalde protocollen/ gedragscodes niet gebruikt worden?
Zijn alle medewerkers geschoold in de meldcode kindermishandeling?


Gewetensvraag: ben je ervan overtuigd dat alle teamleden weten wat te doen bij vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld?


Indien 'anders' bij de vorige vraag: kun je dit toelichten?
Hoe vaak wordt er gevraagd (door ouders, leerlingen) naar de co÷rdinator sociale veiligheid?
Over welke onderwerpen gaat het als iemand contact opneemt met de co÷rdinator sociale veiligheid? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Wat wil je de projectleider sociale veiligheid nog meegeven als tip of advies?

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00