Nationaal Programma Onderwijs

21 juni 2021

Om het doorlopen van de NPO-schoolscan en het invullen van het schoolprogramma zo makkelijk mogelijk te maken, is een Aloysiusformat ontwikkeld.

 

Elke dag goed onderwijs

Alle onze locatiedirecteuren hebben een invulformulier ontvangen om de schoolscan en het schoolprogramma NPO in te vullen. Dit format sluit aan bij de eisen van het ministerie van OCW, maar ook bij onze onderwijsvisie en koers. Zo kunnen scholen aansluiten bij hun jaarplan en die interventies kiezen die volop bijdragen aan ‘elke dag goed onderwijs’ voor onze leerlingen.
 


Instemming MR voor de zomer

Directeuren vullen de verplichte schoolscan in met de commissie van de begeleiding en komen tot een concept-schoolprogramma dat zij met hun team bespreken. Ook stemmen zij af met de medezeggenschapsraad (MR), liefst nog met meer ouders en eventueel ook met netwerkpartners. De MR moet voor de zomervakantie instemmen met de schoolscan en het schoolprogramma en daarna stuurt de directeur die naar gemeente en samenwerkingsverband(en).

Benieuwd?

Benieuwd naar de informatie over het NPO, het Aloysiusformat schoolscan en schoolprogramma en de Menukaart NPO? Download de documenten hier (pdf):

 

Reageren?

Reactie is leuk! Mail: communicatie@aloysiusstichting.nl

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00